No account yet?
 
 
You are here:: Software Company Lists Software Companies in Thailand
 
 
Untitled Document
Company Information    
  Name of Company(English) : ODEO Solution Co.,Ltd.
  ชื่อบริษัท(ภาษาไทย) : โอดีโอ โซลูชั่น บริษัท จำกัด
  Address : 89/397 Moo 10 Town Avenue Merge Rattanathibet, Soi 8
  Province : Nonthaburi
  Postcode : 11110
  Telephone : 020130458
  Fax : 020130458
  Email : info@odeosolution.com
  Webpage : http://odeosolution.com
  Company Profile (Eng) :
  Company Profile (ไทย) : บริษัทฯ ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบแบบเว็บเบสแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และคุ้มค่า

Type of Business    
  IT Service / IT Outsourcing : No
  Software Development : No
  Software Integration : No
  Software Package : No
  Other :

Area of Specialization Industry Focus
 

Product / Service    
No Product and Service