No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule (CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 
 

(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Categories : CompTIA Certification Program
Posted by : songsiri | Posted On : Wednesday, 02 December 2015 10:46
Training Date : 11 July 2022 - 13 July 2022

- อบรม+สอบ Certificate  ท่านละ 28,500 บาท
- อบรมอย่างเดียว (ไม่รวมสอบ Certificate) ท่านละ 16,500 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
ราคานี้พร้อม CompTIA Labs

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

02 May 2022 - 04 May 2022
17 November 2021 - 19 November 2021
14 July 2021 - 16 July 2021
24 March 2021 - 26 March 2021
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 28,500 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat
Objectives :

หลักสูตร (CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ (CompTIA Cloud+) เป็นความร่วมมือระหว่างเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS Professional Center Co.,Ltd.) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนใบรับรองโดย CompTIA สมาคมการค้าระดับโลกที่พิทักษ์ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  +  เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลแบบ Cloud Computing ให้รองรับกับความต้องการในตลาดแรงงาน
  +  เพื่อสร้างมาตรฐานของบุคลากรด้านการประมวลผลแบบ Cloud Computing ให้มีความทัดเทียมในระดับสากล เป็นการรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC)
  +  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประมวลผลแบบ Cloud Computing ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

Who Should Attend :

เหมาะสำหรับผู้ที่ปฎิบัติงานจริงในด้านบริหารจัดการการประมวลผลแบบ Cloud Computing ทั้งในระดับปฎิบัติการและระดับนโยบาย เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าของธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจองค์ความรู้ในการประมวลผลแบบ Cloud Computing

Benefits :

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Course Outline :

+ Cloud Computing Concepts, Models and Terminology พื้นฐานการประมวลผลแบบ Cloud Computing

+ Cloud Computing Infrastructure ระบบโครงสร้างการประมวลผลแบบ Cloud Computing

+ Cloud Computing System and Resource Management การบริหารระบบและทรัพยากรการประมวลผลแบบ Cloud Computing

+ Cloud Computing Testing and Trouble Shooting การทดสอบ และแก้ปัญหาในการประมวลผลแบบ Cloud Computing

+ Cloud Computing Performance Tuning การปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลแบบ Cloud Computing

+ Security in Cloud Computing การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบ Cloud Computing

+ Cloud Computing for Business Continuity and Disaster Recovery การจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจด้วยการประมวลผลแบบ Cloud Computing

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

- Withholding tax (3%) is exempt.

- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1426
Fax: +66-2583-2884
Email: songsiri@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.