No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016
 
 

การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016

Categories : Digital Literacy
Posted by : songsiri | Posted On : Tuesday, 10 January 2017 17:13
Training Date : 07 July 2022 - 08 July 2022
15 March 2022 - 16 March 2022
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 12 Hour(s)
Days : 2 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 8,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Ms. Santana Nantakhun
Objectives :

รายละเอียดหลักสูตร

ในการจัดทำรายงานข้อมูลตัวเลขที่ต้องอัปเดตในแต่ละเดือน / สัปดาห์ อยู่เป็นประจำ การทำขั้นตอนงานในแบบเดิมซ้ำๆ ทำให้เสียเวลาและไม่สะดวก อีกทั้งรูปแบบการจัดทำรายงานที่ต้องนำเสนอแผนภูมิ (Chart) ของ Excel โดยทั่วไปก็ไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Dashboard Report จึงเป็นการสร้างรายงานในอีกรูปแบบที่มีมุมมองรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือรายการตัวเลขที่มีการอัปเดตตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานจากเครื่อง Pivot Table และ Pivot Chart ได้

 • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้

 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Dynamic Pivot Table และ Chart ได้

 • ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ Chart ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย

Who Should Attend :

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือทำงานที่ต้องรายงานข้อมูล

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนา Pivot Table / Pivot Chart ให้ยืดหยุ่น (Dynamic Pivot Tale and Pivot Chart)

 • ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลจาก Pivot Table ไปทำงานต่อ

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ดี ใช้คีย์บอร์ด และเมาส์ได้คล่องแคล้ว

 • มีความรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ต

รูปแบบการอบรม

 • เรียนทฤษฎีและปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ 1 คน / 1 เครื่อง

 • โปรแกรมที่ใช้ในการอบรมบนระบบปฏิบัติการ Windows, MS. Excel 2013-2016 & MS. 365

Benefits :

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานจากเครื่อง Pivot Table และ Pivot Chart ได้
 • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Dynamic Pivot Table และ Chart ได้
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้ Chart ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย
Course Outline :

รายละเอียดการอบรม

Module 1: เรียนรู้การทำงานของ Pivot Table เครื่องมือสำหรับการจัดการฐานข้อมูล

 1.1. เริ่มต้นสร้าง Pivot Table

 1.2. การจัดการกับโครงสร้าง Pivot Table อาทิ Filter, Row, Column, Value

       < การแสดงกลุ่มตัวเลขในรูปแบบวัน/เดือน/ปี ด้วย Subtotal

      < การแสดงผลรวมกลุ่ม Grand Totals

      < การปรับโครงสร้างรายงานด้วย Report Layouts

      < การซ่อนค่าผลรวม Blank Rows

      < Expand & Collapse buttons

      < Move & Remove Fields and Items

      < Show/Hide Field List

     < Show/Hide Field Headers 

1.3. การปรับแต่งหน้าตารายงาน Pivot Table

     < Pivot Table Styles

     < Customizing a Pivot Table Style

     < Use a customized style in another workbook 

1.4. การจัดเรียงลำดับข้อมูลจากค่าตัวเลข หรือรายการข้อมูล 

1.5. การจัดกับฟังก์ชั่นการคำนวณใน Pivot Table 

1.6. การสร้างสูตรคำนวณเพิ่มลงใน Pivot Table 

1.7. การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขคำตอบ

     < Comma separate : 1,000

    < Custom Format Number ให้มีการแสดงค่าตัวเลขให้มีคำลงท้าย เช่น บาท

    < เปลี่ยนรูปแบบผลคำตอบในแบบ % of Grand Total, % of Column Total, % of Row Total, % Difference From

    < Format error values

 1.8. การปรับปรุงข้อมูลตัวเลข Pivot Table

 1.9. การขยายขอบเขตแหล่งข้อมูลที่นำมาสรุปรายงาน Pivot Table


Module 2 : Create Pivot Chart

 2.1. Insert a Pivot Chart

 2.2. Pivot Chart Formats & Designs

 2.3. Limitations of Pivot Charts & workarounds 

2.4. Include a Sparkline with your pivot table 

2.5. Insert a Slicer with a Pivot Chart

      < การสร้างตัวกรองให้ Pivot Chart ด้วย Slicer Styles

     < การปรับแต่ง Slicer

     < Slicer Connections for multiple pivot tables

     < Lock the workbook but not the slicer

 

Workshop : Pivot Table Slicer & Chart Dashboard 

Module 3 : เรียนรู้การใช้งาน Power Query 

3.1. เริ่มต้นใช้งาน Power Query 

< Power Query คืออะไร ช่วยอะไรได้บ้าง 

< ความสามารถของ Microsoft Excel Power Query 

< ภาพรวมของงานทำ Business Intelligence 

< แนวทางการต่อยอดของ Power Query ด้วย Power Pivot, Power BI 

3.2. Power Query ช่วยในงานนำเอาข้อมูลจากหลายแหล่งมาทำงานร่วมกัน (Get Data) 

< การนำเข้าข้อมูลจาก Excel 

< การนำเข้าข้อมูลจาก Text File 

< การนำเข้าข้อมูลจำนวนหลายๆ ไฟล์จาก Folder และนำมารวมกันอัตโนมัติ (Combine Data) 

< การนำเข้าข้อมูลจาก Database 

< การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์ (Web Site) 

3.3. การจัดการกับข้อมูลของ Query (Data Transformation) 

< About Data Type 

< First row as Header 

< Pivot Column / Unpivot Column 

< Refresh Data 

< Remove Column 

< Remove Row 

< Combine Queries : Append Query , Merge Query

 

Module 4 : CONDITIONALLY FORMATTING PIVOT TABLES

 4.1. Intro to Conditional Formatting 

4.2. การสร้างเงื่อนไขในแบบต่างๆ ได้แก่ Highlight Cell Rules based on values, Highlight Cell Rules based on text labels, Highlight Cell Rules based on Top & Bottom Rules

4.3. การแสดงผลตัวเลขในแบบ Data Bars, Color Scales & Icon Sets 

4.4. เทคนิคการใช้คำสั่ง Conditional Format เพื่อสร้างผลรายงานในแบบ Dashboard

 

Module 5 : CONTROL CHART WITH FUNCTION 

5.1. การใช้เครื่องมือ Form Control 

5.2. การใช้ฟังก์ชั่น Index, Choose และ Offset เพื่อควบคุมการทำงานของชาร์ต


 Workshop : การใช้แมโครและฟังก์ชั่น สร้างรายงาน Sales KPI Dashboard


Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Kanyapak Inlom
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1421
Fax: +66-2583-2884 
Email: kanyapak.inlom@nstda.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.