No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Rapid Mobile Application Development With React Native
 
 

Rapid Mobile Application Development With React Native

Categories : Mobile Application
Posted by : kotchaphan | Posted On : Friday, 24 November 2017 14:09
Training Date : 25 April 2022 - 28 April 2022

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

25 August 2020 - 28 August 2020
29 October 2019 - 01 November 2019

28 May 2019 - 31 May 2019

Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 24 Hour(s)
Days : 4 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 13,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Ph.D.Dendej Rakrattanatrai
Objectives :

• เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนาเว็บที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้คือ React Native Mobile Framework ที่สามารถทำงานบนฐานระบบได้หลากหลาย (cross-platform) เช่น Google’s Android และ Apple’s iOS (iPad / iPhone /iPod) ได้
• สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ
• ตอบสนองวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะระดับอาชีพจำนวนมากเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของประเทศ

Who Should Attend :

กลุ่มเป้าหมาย
• นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML และ JavaScript
• พนักงาน วิศวกร องค์กรธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟแวร์ และ/หรือ Web Application ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• พื้นฐานการออกแบบและพัฒนา webpage ด้วยเทคโนโลยี HTML
• ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา JavaScript

Benefits :

• สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนา Application ที่ใช้ร่วมกับฐานระบบต่างๆได้ (cross-platform) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาที่สั้นลงได้จริง
• สามารถเข้าใจถึงความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ
• มีความรู้เพียงพอและควบถ้วนในการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายตามความต้องการของตลาดแรงงาน
• มีทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติระดับดีเลิศ (Best practices) อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Course Outline :

วันที่ 1
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML5 Mobile Application
     - เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Google’s Android และ Apple’s iOS
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML 5
     - Hybrid Mobile Application Framework Concepts

• การติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมช่วยพัฒนาที่จำเป็น
     - NodeJS และ Node Package Manager (NPM)
     - ชุดคำสั่ง React Native CLI
     - เครื่องมือสำหรับพัฒนา (Integrated Development Environment: IDE)
     - Android Development Toolkit
     - Cordova/Phonegap Mobile Framework

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ React Native Framework
     - Virtual Document Object Model (Virtual DOM)
     - กระบวนการของวัฏจักรการแสดงผล (Rendering Lifecycle)

• องค์ประกอบหลักที่ควรทราบ (Mobile Native Components)
     - องค์ประกอบพื้นฐาน (Simple Components)
     - การแสดงผลข้อความด้วย Text Component
     - การแสดงภาพด้วย Image Component

• องค์ประกอบหลักเชิงลึกที่ควรทราบ

วันที่ 2
• องค์ประกอบหลักเชิงลึกที่ควรทราบ
     - องค์ประกอบเชิงซ้อน (Complex Components)
     - การแสดงผลรายการด้วย ListView
     - การควบคุมเส้นทางการนำเสนอด้วย Navigators
     - องค์ประกอบเฉพาะระบบ (Platform-specific Components)
     - องค์ประกอบเฉพาะของ Android
     - องค์ประกอบเฉพาะของ iOS

• การจัดการรูปแบบการแสดงภาพ(Managing Application Look & Feel) ด้วยการกำหนดรูปแบบ/ลักษณะ (Styles)
     - การประกาศรูปแบบลักษณะ (Declaration)
     - การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่ง (Manipulation)
     - การกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และการจัดวาง (Layout)


วันที่ 3
• การใช้งานความสามารถด้วยชุดคำสั่งหลักแบบมาตรฐาน ( React Native Core/Standard API)
     - การถ่ายภาพ (Camera)
     - การระบุพิกัด (GeoLocation)
     - การเก็บข้อมูล (Data Persistence)

วันที่ 4
• การใช้งานความสามารถเฉพาะด้วยด้วยชุดคำสั่งเสริมพิเศษ ( Extra Module API)
     - การใช้งานชุดคำสั่งประเภท JavaScript Library
     - การใช้งานชุดคำสั่งประเภท Native iOS Module
     - การใช้งานชุดคำสั่งประเภท Native Android Module
     - การใช้งานชุดคำสั่งประเภท Cross-platform Native Module

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Ms. Patsorn Pornthip

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1422

Fax: +66-2583-2884

Email:patsorn@swpark.or.th, ttd@swpark.or.th


You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.