No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Practical IT Project Management
 
 

Practical IT Project Management

Categories : Project Management
Posted by : kotchaphan | Posted On : Tuesday, 11 December 2018 15:22
Training Date : 03 October 2022 - 07 October 2022

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชพรรณ 02-583-9992 ต่อ 81425

25 April 2022 - 29 April 2022
18 November 2021 - 24 November 2021
19 May 2021 - 25 May 2021
05 November 2020 - 11 November 2020
13 July 2020 - 17 July 2020
02 March 2020 - 06 March 2020
16 October 2019 - 22 October 2019
04 March 2019 - 08 March 2019
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 24 Hour(s)
Days : 4 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 16,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Visoot Luechaichalermsook
Objectives :

- เพื่อเข้าใจความหมายและลักษณะของงานโครงการ
- เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ
- เพื่อสามารถวางแผนและประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิผล
- เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวัด
- เพื่อสามารถติดตามและควบคุมโครงการ

Who Should Attend :

- Project Manager
- Project Estimator
- Project Coordinator
- Project Management Office
- System Analyst
- ผู้สนใจทั่วไป

Benefits :

หลักสูตร Practical IT Project Management

       งานพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเป็นงานโครงการทั้งสิ้น กล่าวคือมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์จะทราบดีว่าความสำเร็จของโครงการขึ้นกับหลายปัจจัย และจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากเพื่อดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการทำงานและชิ้นงานภายในโครงการไม่สามารถจับต้องได้

       การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาคปฏิบัติ (Practical IT Project Management) ได้สอดแทรกเนื้อหา PMBOK 7th edition ล่าสุดที่ใช้งานบ่อย เนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิค (Technical Side) กับทักษะด้านคน (Human Side) โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานด้านการจัดการโครงการ การย่อยงาน การประมาณขนาดงานในโครงการ แรงงาน ระยะเวลาที่ต้องใช้ การจัดการความเสี่ยงจัดการด้านคุณภาพ จัดการเรื่องของคนภายในโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ จนกระทั่งการปิดโครงการครอบคลุมงานทุกส่วนของการจัดการโครงการ โดยเรียนรู้พร้อมกับได้ทดลองลงมือปฏิบัติ (Workshop) จึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์กับงานประจำได้โดยง่าย

       วิทยากรมีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการระบบงานสารสนเทศทั้งขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมาก จึงมีความเข้าใจธรรมชาติของงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบกลวิธีต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

Course Outline :

Day 1
1. Introduction to Project Management
- Understanding project attributes
- 8 Project Performance Domains
- 12 Project Management Principles
- What help project succeed?

2. Differences among Project, Program, and Portfolio Management
Technical Side

3. Creating Work Breakdown Structure
- Workshop

4. Estimating Project Size
- Workshop


Day 2

5. Estimating Project Effort
- Workshop

6. Developing Project Schedule
- Workshop

7. Identifying Stakeholder and Analysis


Day 3
8. Managing Project Risk and Opportunities
- Identifying Risk, Analyze and Assess Risk, Mitigate Risk
Workshop

9. Managing Project Quality
- Quality Assurance, Quality Control, Cost of Quality, Improving Quality
Workshop

10. Managing Supplier Agreement


Day 4
Human Side

11. Managing Project Human Resource
- Influence for project manager, Developing the resource plan
- Building the project team, Managing the project team

12. Project Monitoring, Control and Communication
- Measurement and Analysis
- Earned Value Management
- Progress Monitoring, Effort Monitoring, Schedule Monitoring
- Reporting Information
- Workshop

13. Project Implementation Strategy

14. Project Closure

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Name: Ms.Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th,ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.