No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Best Practices for the Efficient Data Center Design
 
 

Best Practices for the Efficient Data Center Design

Categories : Enterprise Architecture Development
Posted by : juntima | Posted On : Monday, 23 December 2019 10:05
Training Date : 21 July 2022 - 21 July 2022

กำหนดอบรมวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

Download => ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร และ เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

*** สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ***

08 December 2022 - 08 December 2022
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 6 Hour(s)
Days : 1 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 4,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Sayris Pibul
Objectives :

ที่มาและวัตถุประสงค์ :
     ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า Data Center ที่ใช้เก็บข้อมูลอันมีค่าของหน่วยงานท่านนั้น
มีการออกแบบที่เหมาะสมคุ้มค่าในการใช้งานหรือไม่ และได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด

ท่านอาจจะเคยมีคำถามต่าง ๆ เช่น
     • Data Center ของท่านมีอุณหภูมิ/ความชื้นที่เหมาะสมหรือไม่ และค่าที่ควรจะเป็นควรเป็นเท่าไหร่
     • ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ควรใช้แบบไหน
        ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับ Data Center ของท่านเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอ หรือไม่
     • ประตูห้องควรเป็นแบบไหน ใช้เป็นกระจก หรือ ไม้ หรือ เหล็กดีกว่ากัน ควรมีหน้าต่างหรือไม่
     • ผนัง/พื้น/เพดาน ของห้อง Data Center ต้องสามารถทนไฟไหม้ ได้กี่ชั่วโมง
     • การออกแบบและการสร้าง Data Center ตามมาตรฐานสากลมีอะไรบ้าง มาตรฐานของไทยมีไหม
     • Data Center Tier คืออะไร และ Data Center ของท่านอยู่ในระดับ Data Center Tier ใด

     เนื่องจากการจัดสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในปัจจุบันยังขาดความเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นของ Data Center
จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสร้าง Data Center เกินความจำเป็น หรือ ไม่คุ้มค่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายอาจจะ
ต้องปรับปรุง Data Center ใหม่ เนื่องจากไม่สามารถรองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน ที่จะนำเอามาตรฐานต่างๆ เข้ามาใช้ในในการออกแบบสร้าง Data Center
นอกจากการออกแบบ Data Center ที่ดีให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น การบริหารจัดการ Data Center ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ Data Center จะต้องปรับฐานความรู้ให้สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการ
Data Center ที่ดีอีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่วิธีการแก้ปัญหา (Corrective Maintenance) แต่เราต้องรู้การป้องกัน (Preventive Maintenance)
ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ (Objectives) :
     เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสร้าง Data Center โดยผู้สอนจะแนะนำวิธีการที่จะออกแบบสร้าง Data Center
โดยนำเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของการสร้าง Data Center
และวิธีการดูแลบริหารจัดการ Data Center พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการออกแบบ แชร์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแนะนำแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
ของ Data Center ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้าง Data Center ทั้งในด้านการใช้งาน
และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ Data Center เบื้องต้น พร้อมตัวอย่างต่าง ๆ

Who Should Attend :

CIO, IT Director, Head of Data Center, System Admin, Network Admin,
นักไอทีทุกท่านที่มีความสนใจในด้าน Data Center หรือ บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่อง Data Center

Benefits :

• เข้าใจความต้องการพื้นฐานในการสร้าง Data Center
• เข้าใจมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Data Center
• มีแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องเพื่อนำไปสร้าง Data Center
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้จริง
• มีแนวทางในการบริหารจัดการ Data Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course Outline :

• ตัวอย่างปัญหาอุปสรรคของ Data Center และ แนวทางการแก้ปัญหา

• Enterprise Architecture & Digital Transformation
    – Enterprise Architecture Maturity Model
    – Business and IT Alignment

• Data Center Standard
    – มาตรฐาน TIA 942
    – มาตรฐาน BICSI
    – มาตรฐาน Uptime Institute
    – มาตรฐาน Data Center ประเทศไทย

• Data Center Components and Design
    – Basic requirements for Data Center
    – Data Center Design Criteria
    – Step to design Data Center

• Build Data Center
    – Site location
    – Physical space
    – Raised floor
    – Rack
    – Electrical system
    – Cooling system
    – Security system
    – Fire alarm and Fire suppression system
    – Example: Building Data Center

• รายละเอียด มาตรฐาน Data Center ประเทศไทย - วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย (วสท.)
• ตัวอย่าง การคำนวณค่าต่างๆ สำหรับ Data Center

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Juntima Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.