No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Odoo Technical Fundamental
 
 

Odoo Technical Fundamental

Categories : Odoo Enterprise resource planning (ERP)
Posted by : TinChai | Posted On : Friday, 10 April 2020 14:38
Training Date : 09 May 2022 - 11 May 2022
20 January 2021 - 22 January 2021
17 September 2020 - 25 September 2020

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 10,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Kitti Upariphutthiphong
Objectives :

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานทั่วไปของระบบ Odoo ERP และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กร
- สร้างทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Odoo Framework ในแบบที่ถูกต้องตามหลักการและ มาตรฐาน Framework ของ Odoo ERP
- ตอบสนองวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในเรื่อง Digital Transformation เพื่อนำประเทศไปสู่ยุค Industrial 4.0
Who Should Attend :

กลุ่มเป้าหมาย

- สำหรับผู้ที่ต้องการนำ ERP ไปใช้งานในองค์กร
- ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT Executives)
- นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Programmers)
- พนักงานองค์กรธุรกิจที่กำลังมองหาซอฟต์เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานในองค์กร
- ผู้สนใจ Odoo ERP และต้องการเรียนรู้ความสามารถด้านเทคนิคเชิงลึก

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- มีความสนใจด้านซอฟต์แวร์ด้านการจัดการองค์กร
- มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือมีความรู้ในภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ใน Odoo
- มีความรู้ด้าน Relational Database เช่น Postgresql และอื่นๆ
Benefits :

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- เข้าใจหลักการโดยทั่วไปของระบบ ERP
- เข้าใจ Technical Framework ของ Odoo และสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรในด้านต่างๆ
- สามารถติดตั้งและบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบ Odoo
- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อปรับปรุงการทำงานของโมดูลต่างๆที่มีอยู่แล้วใน Odoo ERP หรือสร้างโมดูลใหม่ๆได้
- เข้าใจความสามารถในด้านต่างๆของ Odoo Framework
Course Outline :

Day 1: Overview

ในวันแรก เราจะมาทำความรู้จักกับ Odoo ERP กันก่อน ในวันนี้เราจะได้สร้างโมดูลเล็กๆจนสำเร็จ พร้อมกับแนะนำให้เห็นโครงสร้างการทำงานโดยรวมของระบบ

 1. รู้จักกับระบบ ERP โดยทั่วไป และความสำคัญในการนำมาใช้ในองค์กร
 2. รู้จักกับ Odoo
  1. Odoo ERP ประวัติความเป็นมา ปัจจุบัน และอนาคต
  2. การใช้งานทั่วไปผ่านหน้าจอ และ UI แบบต่างๆใน Odoo
  3. โครงสร้างพื้นฐานของระบบ Odoo ERP (architecture)
  4. ระบบนิเวศของ Odoo ERP, เช่น App Store, Community,, Github, และอื่นๆ
 3. การเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา
  1. แนะนำภาษา Python เบื้องต้น
  2. การติดตั้งระบบ Odoo สำหรับการเขียนโปรแกรม บน Windows และ Ubuntu
  3. การจัดการฐานข้อมูล (create / delete / backup / restore)
  4. เทคนิคการ Debug code
 4. สร้างโมดูลแรกใน Odoo
  1. โครงสร้างของโมดูลใน Odoo
  2. Object Model (database object, business process)
  3. Module Data (menu, view, action, access security)
  4. การติดตัั้งและอัพเดทโมดูล
 5. รู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ Developer
  1. Developer Mode
  2. Odoo Messaging System
  3. Database Structures
  4. User Interfaces
  5. Actions
  6. Reports
  7. Sequence & Identifiers
  8. Data Files
  9. Security

Day 2: Module Development

สำหรับวันที่สอง เราจะได้มาลงรายละเอียดในส่วนประกอบต่างๆของ Odoo Framework ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมให้มากยิ่งขึ้น

ในช่วงเช้า เราจะทำ Workshop ร่วมกันเพื่อสานต่อโมดูลที่เราสร้างขึ้นในวันแรกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และในช่วงบ่ายเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสานงานของโมดูลต่างๆ ผ่านเทคนิค Inheritance แบบต่างๆ

โดยตอนสิ้นวันเราจะได้มาซึ่งโมดูลตัวอย่างที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งสร้างขึ้นด้วยเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วย Odoo ในด้านต่างๆ

 1. Manifest File
 2. Odoo model structure
 3. Fields (basic & advance
 4. Basic Views (forms, menus, list)
 5. Environment Variables
 6. ORM Methods
 7. Advance Views (kanban, search, calendar, gantt and graph)
 8. Model and View Inheritance
 9. Wizards

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวันที่สอง ผู้เรียนจะได้รับโจทย์การสร้างโมดูลใหม่ให้กลับไปทำ โดยคำถามต่างๆที่ผู้เรียนยังสงสัยระหว่างทำจะได้รับการไขข้อสงสัยในวันที่สาม 

Day 3: Wrapup & Advanced Topics

ในวันที่สาม เราจะได้นำโมดูลใหม่ที่ได้ทำขึ้นมา พร้อมกับคำถามต่างๆมาเฉลยเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นของผู้เรียน โดยในวันนี้เราจะปิดท้ายด้วย Advanced Topics เพิ่มเติมดังนี้

 1. Optional Inheritance
 2. Report Development
 3. Internationalization
 4. Security and Groups
 5. Record Rules
 6. Data Import/export
 7. Web Services
 8. Scheduled & Automated Actions

เมื่อจบวันที่สามแล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะสามารถเริ่มเขียนโปรแกรมใน Odoo ด้วยความมั่นใจในระดับหนึ่ง หลังจากนี้ จะสามารถเข้าถึงและเรียนรู้จากโมดูลต่างๆเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1426
Fax: +66-2583-2884
Email: songsiri@swpark.or.th


You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.