Seminar Room : ห้องอบรม สัมมนา

Print

ห้องสัมมนาให้เช่า : Seminar Room for Rental
Software Park Thailand เรามีห้องสัมมนาไว้ให้บริการ สำหรับที่สนใจจะเช่าห้องสัมมนา เรามีห้องสัมมนา สำหรับงานประชุมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลาง ตั้งแต่ 10-50 ท่าน  ในห้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอที่ครบครันทันสมัย และมีจุดรับลงทะเบียนบริเวณหน้าห้อง  มีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า